Bản Quyền

Bạn cần phải biết: Một khi sử dụng các tính năng trên trang web này thì đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây:

Về việc nội dung của 123anhdep.net

Mọi thông tin trên trang web này sẽ được kiểm duyệt và xuất bản một các chân thật cũng như tính trung thực của sự việc, vì thế 123anhdep.net không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng nội dung trên web này để gây ra các hậu quả liên quan. Dù rằng 123anhdep.net luôn cố gắng cập nhật nội dung thường xuyên, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin đó là mới nhất, hoặc là đầy đủ, chính xác nhất.

Về việc bản quyền của 123anhdep.net

123anhdep.net là chủ sở hữu duy nhất của trang web này. Do đó việc chỉnh sửa trang web, hay là cập nhật nội dung đều đặn là thuộc thẩm quyền của 123anhdep.net. Vì thế bất kỳ thay đổi hay chỉnh sửa, phân phối hoặc tái sử dụng các nội dung trong trang web này dù với bất kì mục đích hay lí do nào thì đều được xem như là vi phạm quyền lợi hợp pháp của 123anhdep.net.

Về việc sử dụng thông tin trên 123anhdep.net

Nếu không được phép thì chúng tôi không bao giờ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này. Còn nếu bạn đã đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi thì bạn sẽ được bảo vệ một cách tuyệt đối. Ngoài ra thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tối sử dụng với mục đích liên lạc với bạn nhằm thông báo các thông tin cập nhật mới nhất của 123anhdep.net như là bản tin nóng, hay là chương trình khuyến mại qua email. Chúng tôi cam kết thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất cứ ai sử dụng ngoài trừ 123anhdep.net và các trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào các trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/ hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp. Còn nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi sẽ yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách mà chúng tôi đã thực hiện.

Về việc tải dữ liệu và hình ảnh trên 123anhdep.net

123anhdep.net là website chia sẻ hình ảnh miễn phí nhưng nếu bạn đã tải các hình ảnh từ trang web này thì các hình ảnh đó vẫn thuộc bản quyền của 123anhdep.net. Bạn sẽ được phép sử dụng nhưng không được sở hữu những hình ảnh đã tải và cũng không được phép bán hay là phân phối lại các hình ảnh ấy.